نمایشگاه صنعت بورسا
تاریخ برگزاری: ۰۹ آذر ۹۶      ۳۰ November 2017
مکان: ترکیه
 
 
نمایشگاه پلاستیک
تاریخ برگزاری: ۱۵ آذر ۹۶      ۰۶ December 2017
مکان: استانبول
 
 
نمایشگاه تجهیزات شهربازی
تاریخ برگزاری: ۱۶ آذر ۹۶      ۰۷ December 2017
مکان: استانبول