تور استانبول (ترکیش اصفهان) | سان سیر


اصفهان (هواپیما)
استانبول (هواپیما)
سه شب و چهار روز

اطلاعات تور

شروع

حرکت از اصفهان

زمان: ساعت :

شروع

حرکت برگشت از استانبول

زمان: ساعت :

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل همراه با صبحانه ، گشت نیم روزی، تور لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی


هتل های شهر استانبول

Booking Rate : 8

Oz Yavuz

هتل اوز یاووز استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
6,760,000
اتاق دو نفره :
6,330,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,130,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
360,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
210,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
150,000

Booking Rate :

Hotel Grand Milan

هتل گرند میلان استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
6,950,000
اتاق دو نفره :
6,450,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,130,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
420,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
250,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
150,000

Booking Rate : 6/9

ALL In Hotel

هتل آل این استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
7,540,000
اتاق دو نفره :
6,640,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,130,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
620,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
320,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
150,000

Booking Rate : 7/7

Blue Way Hotel City

هتل بلو وی سیتی استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
7,650,000
اتاق دو نفره :
6,680,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,330,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
650,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
330,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
210,000

Booking Rate : 6

White Monarch

هتل وایت مونارک استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
7,730,000
اتاق دو نفره :
6,720,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,560,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
680,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
340,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
290,000

Booking Rate : 6/8

Icon Hotel

هتل آیکون استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,120,000
اتاق دو نفره :
6,910,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,330,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
810,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
410,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
210,000

Booking Rate : 6/6

Dora Hotel

هتل دورا استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,120,000
اتاق دو نفره :
6,910,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,330,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
810,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
410,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
210,000

Booking Rate : 7/2

Grand Halic

هتل گرند هالیک استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,320,000
اتاق دو نفره :
7,030,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,370,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
880,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
450,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
230,000

Booking Rate : 8/7

Park By Clover

هتل پارک بای کلاور استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,120,000
اتاق دو نفره :
7,110,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,450,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
810,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
470,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
250,000

Booking Rate : 8/3

Hotel Germir Palace

هتل گرمیر پالاس استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,120,000
اتاق دو نفره :
7,110,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,450,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
810,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
470,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
250,000

Booking Rate : 6/2

Carton Hotel

هتل کارتون استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,550,000
اتاق دو نفره :
7,150,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,410,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
950,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
490,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
240,000

Booking Rate : 7/8

Nova Plaza Square

نوا پلازا اسکوئر استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,650,000
اتاق دو نفره :
7,280,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,500,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
990,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
530,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
270,000

Booking Rate : 8/6

Taksim Lounge

هتل تکسیم لانژ استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
8,040,000
اتاق دو نفره :
7,300,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,330,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
780,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
540,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
210,000

Booking Rate : 7/4

Lares Park

هتل لارس پارک استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
9,290,000
اتاق دو نفره :
7,500,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,720,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,200,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
600,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
340,000

Booking Rate : 7/7

hotel grand cevahir istanbul

هتل گرند جواهر استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
9,290,000
اتاق دو نفره :
7,650,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,560,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,200,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
650,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
290,000

Booking Rate : 8/1

hotel AVANTGARDE istanbul

هتل آوانتگارد استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
9,760,000
اتاق دو نفره :
7,730,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,870,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,360,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
680,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
390,000

Booking Rate : 7/8

hotel GRAND OZTANIK istanbul

هتل گرند اوزتانیک استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
9,760,000
اتاق دو نفره :
7,730,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,870,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,360,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
680,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
390,000

Booking Rate : 8/3

Hotel Titanic City

هتل تایتانیک سیتی استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
9,920,000
اتاق دو نفره :
7,850,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,800,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,410,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
720,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
370,000

Booking Rate : 8/3

The Central Palace Taksim

هتل سنترال پالاس استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
10,190,000
اتاق دو نفره :
7,970,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,640,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,500,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
760,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
320,000

Booking Rate : 7/7

Sheraton Hotel

هتل شرایتون استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
10,230,000
اتاق دو نفره :
8,200,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
7,110,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,510,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
840,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
470,000

Booking Rate : 8/3

Elite World Istanbul Hotel

الیت ورد استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
11,050,000
اتاق دو نفره :
8,400,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,950,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,790,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
900,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
420,000

Booking Rate : 8/4

Point Hotel Taksim

هتل پوینت تکسیم استانبول

استانبول، استانبول
اتاق یک نفره :
11,050,000
اتاق دو نفره :
8,400,000
اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
6,950,000
اتاق دو نفره به همراه کودک تا 6 سال :
5,700,000
هر شب اضافه اتاق یک نفره :
1,790,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره :
900,000
هر شب اضافه اتاق دو نفره به همراه کودک 6-11 سال :
420,000


عضویــت در خبــرنـــامه

بمنظور دریافت آخرین اخبار و آفر های ما ایمیل خود را وارد نمایید.