تور ترکیه - استانبول
ترکیه

 

تقویم نمایشگاهی ترکیه :

جهت سفر به ترکیه و بازدید از نمایشگاه های زیر با شماره های ۰۳۱۳۶۶۸۳۳۳۳ – ۰۹۱۳۴۲۶۸۹۰۰ تماس حاصل نمائید.

 

پیش نمایشگاه مد و فشن

تاریخ برگزاری :  ۱۶ اسفند ۹۶      ۰۷ March 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه در ، پنجره و شیشه

تاریخ برگزاری: ۱۶ اسفند ۹۶      ۰۷ March 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه فلز کاری استانبول WIN EURASIA Metalworking  ترکیه

تاریخ برگزاری: ۲۴ اسفند ۹۶      ۱۵ March 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه کشاورزی کنیا تاریم – قونیه ۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۹ اسفند ۹۶      ۲۰ March 2018

مکان: ترکیه

 

نمایشگاه رنگ و پوشش

تاریخ برگزاری: ۰۲ فروردین ۹۷      ۲۲ March 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه تجهیزات پزشکی (اکسپومد) – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۰۲ فروردین ۹۷      ۲۲ March 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه ماشین آلات آرد سازی و صنایع جانبی (میل تک ) – استانبول

تاریخ برگزاری: ۰۹ فروردین ۹۷      ۲۹ March 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه نان و شیرینی استانبول – IBATECH – ترکیه

تاریخ برگزاری: ۲۳ فروردین ۹۷      ۱۲ April 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه نخ و الیاف (یارن) – استانبول

تاریخ برگزاری: ۲۵ فروردین ۹۷      ۱۴ April 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه ماشین آلان صنعت نساجی ITM  – استانبول

تاریخ برگزاری: ۲۵ فروردین ۹۷      ۱۴ April 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه ماشین آلات دوخت و دوز (کنفکسیون) – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۹ شهریور ۹۷      ۲۰ September 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه صنعت (ماک تک ) – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۱۰ مهر ۹۷      ۰۲ October 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه صنایع جانبی مبلمان ، ابزار آلات و براق آلات – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۱ مهر ۹۷      ۱۳ October 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه لاستیک و کائوچو – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۰۲ آبان ۹۷      ۲۴ October 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه ماشین های تجاری – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۰۲ آذر ۹۷      ۲۳ November 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه معدن – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۲ آذر ۹۷      ۱۳ December 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه لباس کودک (جنیوشو) – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۰ دی ۹۷      ۱۰ January 2019

مکان: استانبول

 

نمایشگاه لوازم التحریر و لوازم اداری – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۰۲ اسفند ۹۶      ۲۱ February 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه صنعت قونیه (کنماک) – ۹۷

تاریخ برگزاری: ۲۰ اردیبهشت ۹۷      ۱۰ May 2018

مکان: ترکیه

 

نمایشگاه دامپروری و بذر – قونیه ۹۷

تاریخ برگزاری: ۱۵ شهریور ۹۷      ۰۶ September 2018

مکان: ترکیه

 

نمایشگاه ورزش و ملزومات ورزشی – استانبول ۹۷

تاریخ برگزاری: ۱۷ مهر ۹۷      ۰۹ October 2018

مکان: استانبول

 

نمایشگاه ماشین آلات و ملزومات کشاورزی و بذر ، بورسا (بورتایم) – ۹۷

تاریخ برگزاری: ۱۷ مهر ۹۷      ۰۹ October 2018

مکان: ترکیه