جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگاه های اروپا با شماره های ۰۳۱۳۶۶۸۳۳۳۳ – ۰۹۱۳۴۲۶۹۸۰۰ – ۰۹۱۳۴۲۶۸۹۰۰ تماس حاصل نمائید.