واحد همکاران

مدیر عامل و رءیس هیات مدیره: آقای مهندس داوود شریفیان

کارشناس فروش بلیط و تور های داخلی و خارجی: خانم فرشته فاطمی-09134268900

کارشناس فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی: آقای آربی آیوازیان-09134269600

کارشناس فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی: خانم پرستو نیکخواه-09134269800

کارشناس فروش بلیط و تورهای داخلی و خارجی: خانم مریم فرهادیان-09134269300

واحد مالی: خانم نگین حقیقت-09134260502

برچسب ها {{item.name}}
;