گواهینامه ها

  • اخذ مجوز از سازمان هواپیمائی کشور
  • اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  • دریافت لوح سپاس گردشگری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
  • اخذ مجوز صدور روادید ورودی از وزارت امور خارجه ج.ا.ایران
  • اخذ مجوز کنترل کیفیت در رتبه های iso 9001: 2008
  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران
  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا
برچسب ها {{item.name}}
;