logo-1

09121234567

example@gmail.com

گاهی بازی در نقش شخصیت‌های منفی، سخت‌تر از بازی در قالب قطب مثبت ماجرا است. به ویژه اگر آن شخصیت خویی وحشی هم داشته باشد…
مدیر سایت
مدیر سایت

2 سال قبل