بوداپست پایتخت کشور مجارستان است. این شهر به معماری و تاریخ غنی شهرت دارد و بخش بزرگی از جاذبه های بوداپست را شامل میشود. جالب است بدانید در واقع بوداپست از دو شهر چسبیده به هم به نام های بودا و پست تشکیل شده است. این دو شهر در کرانه رودخانه دانوب واقع شده است. بودا شهر تپه ای است که با اکثر جاذبه های تاریخی بوداپست همانند قلعه های باستانی، خیابان ها و غارها را در خود جای داده است. از طرف دیگر، شهر پست زمین های هموار و مسطح دارد و با داشتن کاخ پارلمانی مجلل، کافه تریاهای کنار رودخانه ای و مغازه های شیک، جاذبه های مدرن بوداپست را شامل میشود. در ادامه با سان سیر همراه باشید تا جاذبه های بوداپست را مرور کنیم: